Nybörjarkurs Själslig Närvaro, Start i September, Deposition 500kr

Utveckla kontakten med din själ och medvetenhet om andevärlden.

Är du intresserad av att utveckla din naturliga förmåga och kommunikation med andevärlden?

Kursen är lämplig för dig som vill veta mer om det spirituella, sin förmåga att känna av sin egna själ och andevärlden.

I September erbjuder jag en kurs på 6 tillfällen för nybörjare som är intresserade av spirituell utveckling.

Dessa träffar kommer innehålla samtal, meditationer, visualiseringar, sitta i närvaron av andevärlden, övningar och mycket mer!

Denna kursen kommer hållas online. Med träffar och meditationer via Zoom.

Vi träffas Tisdagskvällar mellan 19.00-21.00 på följande datum:

30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Kostnaden för kursen är 2000kr. Med en deposition på 500kr säkrar du dig en plats. Resten av avgiften betalas innan kursen startar. 

Villkor

a) Medium Jenny Smith kan inte hållas ansvarig för strömavbrott, internetproblem hos dig eller för fel på din utrustning. Du kommer inte att ha rätt till återbetalning eller överföring. Googla på "Zoomtest" för att kontrollera din utrustning INNAN kursen börjar.

b) Se till att du går med i klassen 5 minuter före starttiden. Sen ankomst får inte tillåtas utan föregående överenskommelse.

c) Medium Jenny Smith har en nolltoleranspolicy när det gäller fysiska eller verbala övergrepp mot elever eller handledare i zoomklassen.

d) Sekretessmeddelande. Inga kameror eller annan film- eller video-/ljudinspelningsutrustning får användas för att fånga ljud/bild av personer eller klassinnehåll i Zoom-rummet utan föregående tillstånd från alla deltagare.

e) Klass sessionerna får endast spelas in av Medium Jenny Smith och genom att registrera dig ger du oss tillåtelse att använda denna video- och ljudinspelning i syfte att skydda.

f) Innehållet i alla ljud- och bildinspelningar förblir upphovsrätten till Medium Jenny Smith och får inte användas för offentliga eller kommersiella ändamål, såvida inte tillstånd i förväg begärs. All offentlig användning utan skriftligt tillstånd från alla deltagare, oavsett om det är för vinst eller inte, kommer att utgöra ett brott mot GDPR och upphovsrättslagar.

g) Mötestider/datum kan komma att ändras i undantagsfall, men så mycket varsel som möjligt kommer att meddelas om detta.

h) Medium Jenny Smith har full rätt att ta bort vem som helst från klassen utan att ange skäl.

i) Ingen återbetalning kommer att ges av någon anledning, inklusive (men inte begränsat till) missade sessioner eller på grund av deltagares utrustningsfel, förväxling med tidszoner eller sjukdom.

j) Om du inte kommer till klassen den givna dagen kommer du inte att vara berättigad till återbetalning eller överföring. Medium Jenny Smith ansvarar inte för att påminna dig om sessionsdatum/tider - detta är ditt ansvar.

Observera att kursavgiften ej återbetalas. Tänk igenom noga om du är redo att delta innan du betalar.

500 kr