SPIRITUALISTISKT MEDIUM & HEALER

FRÅN SJÄL TILL SJÄL

INTUITIV / MEDIUM / ANDLIG HEALER

Som medium & andlig healer är mitt arbete alltid att erbjuda läkning och stöttning. Mina sittningar är alltid positiva och jag är förstående för vad du går igenom och upplever. 

Medial Sittning
En sittning med mig är alltid en själ till själ kommunikation där vi kan komma in på din själsliga utveckling, mentala, fysiska och ditt emotionella tillstånd förr, nu eller i framtiden. Är ditt behov en andekontakt så blir det så.

Jag ber dig komma med ett öppet sinne och vara öppen för att ta emot alla aspekter av bevis. Jag litar på att informationen jag förmedlar från andevärlden är vad du behöver höra i ögonblicket och kanske inte nödvändigtvis är vad du tror dig vilja ha.

Få våra erbudande på email!

* indicates required

Intuit Mailchimp

REKOMMENDATIONER