SPIRITUALISTISKT MEDIUM & HEALER

FRÅN SJÄL TILL SJÄL

INTUITIV / MEDIUM / ANDLIG HEALER

Som medium & andlig healer är mitt arbete alltid att erbjuda läkning och stöttning. Mina sittningar är alltid positiva och jag är förstående för vad du går igenom och upplever. 

Medial Sittning
En sittning med mig är alltid en själ till själ kommunikation där vi kan komma in på din själsliga utveckling, mentala, fysiska och ditt emotionella tillstånd förr, nu eller i framtiden. Är ditt behov en andekontakt så blir det så.

Jag ber dig komma med ett öppet sinne och vara öppen för att ta emot alla aspekter av bevis. Jag litar på att informationen jag förmedlar från andevärlden är vad du behöver höra i ögonblicket och kanske inte nödvändigtvis är vad du tror dig vilja ha.

Andlig Healing

Healing fungerar både på distans eller om vi träffas.
Healing är ett sätt att återställa balansen i sinne, kropp och själ.

Healingenergin arbetar även i vår känslomässiga, fysiska, mentala och andliga kropp.

Den healingenergi som förmedlas är den som är bäst för klienten just nu. Ibland kan själva healingbehandlingen kännas väldigt stark och man kan känna både fysiska och känslomässiga förnimmelser och ibland så känner man inte av den lika mycket. Efteråt känner man sig ofta fylld av energi och lätt i sinnet. Man mår helt enkelt bättre i både kropp och själ.


Få våra erbudande på email!

* indicates required

Intuit Mailchimp

INSPIRATION

REKOMMENDATIONER