SPIRITUALISTISKT MEDIUM & HEALER

FRÅN SJÄL TILL SJÄL

INTUITIV / MEDIUM / ANDLIG HEALER

Som medium & andlig healer är mitt arbete alltid att erbjuda läkning och stöttning. Mina sittningar är alltid positiva och jag är förstående för vad du går igenom och upplever. 

Genom mina andliga sittningar ger jag dig bevis på att själen aldrig dör utan att vi lever vidare fast i en bättre friare form.