SPIRITUALISTISKT MEDIUM & TRANSHEALER

FRÅN SJÄL TILL SJÄL

INTUITIV / MEDIUM / TRANSHEALER

Som medium & transhealer är mitt arbete alltid att erbjuda läkning och stöttning. Mina sittningar är alltid positiva och jag är förstående för vad du går igenom och upplever. 

Medial Sittning

En sittning med mig är alltid en själ till själ kommunikation där vi kan komma in på din själsliga utveckling, mentala, fysiska och ditt emotionella tillstånd förr, nu eller i framtiden. Är ditt behov en andekontakt så blir det så.

Jag ber dig komma med ett öppet sinne och vara öppen för att ta emot alla aspekter av bevis. Jag litar på att informationen jag förmedlar från andevärlden är vad du behöver höra i ögonblicket och kanske inte nödvändigtvis är vad du tror dig vilja ha.

Transhealing

Healing fungerar både på distans eller om vi träffas.

Transhealing är en djupgående variant av andlig healing där jag förmedlar healingenergi under ett förändrat medvetandetillstånd, trans, vilket leder till att andevärlden får ett större utrymme att arbeta på.

Transhealing är en passiv process mellan healingmedium och mottagare, där healingmediet överlämnar sig helt till sitt healingteam i andevärlden. Även om transhealing många gånger anses ge mer fysiska effekter än t ex andlig healing, så är transhealing även riktad till det mentala, känslomässiga och själsliga planet för klienten. Energin går dit den behövs mest, oftast till orsaken till eventuella problem.

Få våra erbudande på email!

* indicates required

Intuit Mailchimp

INSPIRATION